radonmätning stockholmshem

för mätning. Den främsta anledningen till att man bör mäta radonhalten är för att få reda på om det finns onödigt höga stråldoser i sin bostad. Som hyresgäst har du ansvar för att vårda och sköta om din bostad. Höga halter av radon i inomhusluften är relativt ovanligt men utgör en allvarlig hälsorisk. Radongasen kan inte uppfattas av våra sinnen utan måste mätas för att synas. Då spolar du bara vatten på golvbrunnen så fylls vattenlåset på igen. Om det börjar uppstå en rödaktig ton på kakelfogarna är det hög tid att göra en rejäl rengöring. Mätsäsong från 1 oktober, från den 1 oktober fram till den 30 april, under eldningssäsong, görs radonmätningar.

Radhus stockholmshem,

Högst risk för radon finns i de lägenheter som ligger direkt på marken, alltså där man kan riskera att markradon tränger upp. Vattenlåset ska hindra att dålig lukt tränger upp från avloppsröret. Om du har varit borta en längre tid kan vattenlåset torka. Låt den verka i några minuter och torka sedan av med en så kallad mirakeltrasa. Därför genomför Stockholmshem varje år mätningar av radon i ett antal områden. En del silar går att lyfta upp, medan andra sitter fastsatta med skruvar. Vi placerar ut två små dosor som under cirka tre månader mäter radonhalten. På kakelväggarna fastnar damm, tvålrester och hudavlagringar. I det ansvaret ingår bland annat att regelbundet tömma och rensa golvbrunnen i badrummet, byta säkringar och lampor samt att rengöra köksfläktens filter. Det gäller särskilt under sommaren när det är varmt.