stefan lundbergh utredning

tänkt att ica helsingborg långeberga lösas. Det är förvånande att Lundbergh helt vill göra om pensionssystemets ickevalsalternativ AP7 Såfa. Pensionsmyndigheten har lämnat många förslag på högre krav som stänger dörren för oseriösa aktörer. Pensionsgruppen arbetar nu med flera viktiga steg för att snabbt göra fondtorget säkrare och miljömässigt- och socialt hållbarare. Den kvalificerade ekonomen Stefan Lundbergh fick slita hårt under sommaren för att på bara tio veckor ta fram den drygt 60 sidor tjocka studien om möjliga strukturella förändringar i premiepensionen.

Några synpunkter på Stefan Lundberghs utredning om framtidastefan lundbergh utredning

Alla är överens om att oseriösa aktörer ska bort från premiepensionen. Det föreslår utredaren, stefan, lundbergh i sin förstudie av möjliga förändringar av premiepensionen. Studien är en del i Pensionsgruppens handlingsplan för att stoppa missbruken inom premiepensionssystemet. Sedan starten har premiepensionen levererat mer än dubbelt så hög avkastning (6,7 procent) som inkomstpensionen (3 procent). Styr upp systemet och skärp kraven men sänk inte pensionerna! Premiepensionssystemet är inte tillräckligt tryggt. Förstudien över möjliga strukturella förändringar av premiepensionen tar sin utgångspunkt i nationell och internationell erfarenhet samt aktuell forskning.