stena roro göteborg

- Travemünde. Utchartrad till Rederi Ab Nordö Link, Malmö. Avgick Göteborg mot Blackwater River. Levererades i mars 1982 till Delpha Maritime Co, Ltd., Limassol, Cypern. Fick bogseringshjälp in till Dunkerque där man kan konstatera att en besättningsman har omkommit, samt en blev svårt skadad.

Stena, line - Wikipedia Britannica II (2003) Stena, line - Om f retaget M/S lucky rider (1982)

Såld till Sealink (UK) Ltd, Nassau, Bahamas. Avslutad charter, samt upplagd i Nakskov. Insatt los borgia serie wikipedia mellan Harwich - Hoek Van Holland. Sista dagen i trafik mellan Frederikshavn - Göteborg. År 1994 döptes hon om till M/S Stena Saga och flyttades till linjen. Insatt mellan Göteborg - Travemünde. Avgick mot Rotterdam United Shipyard för kompletterande arbeten.