företagsekonomi b lunds universitet

delkurs ges på svenska. Sune Carlson (1909-1999 Folke Kristensson (1914-1993) och Ulf af Trolle (1919-1997). Företagsekonomi A, Företagsekonomi B, Marknadsföring, Redovisning och Beskattning, Affärskommunikation Engelska, Affärsjuridik, Internationell Ekonomi och Aktiekunskap. Den tidiga forskningen och utvecklingsarbetet under mellankrigstiden handlade om att finna lämpliga principer för att beräkna kostnader för olika produkter (kalkylering) och att utveckla nationella principer för att värdera tillgångar samt hur dessa borde skrivas av i syfte att redovisningen skulle ge en rättvisande bild. Analytisk företagsekonomi redigera redigera wikitext, forskningen inom detta område är ofta inriktad mot att definiera och precisera företagsekonomiska begrepp och ekonomiska samband (till exempel så kallade nyckeltal som mäter ekonomisk effektivitet och avkastning). Indelning som är geografisk, funktionell, wP börsen plugin produktbaserad) och styrning/ledarskap.

företagsekonomi b lunds universitet

Det brukar användas som det övergripande namnet på en rad subdiscipliner relaterade till företag i en vidare bemärkelse, som även omfattar åtminstone formellt icke vinstinriktade organisationer. Weitere Informationen zu unseren Cookies und dazu, wie du die Kontrolle darüber behältst, findest du hier: Cookie-Richtlinie. Kursen ar praktiskt tillämpbar och studenterna får lära sig att hantera arsredovisningar och annat redovisningsmaterial som utgor underlag for finansiell rapportering och foretagsanalys, samt att analysera redovisnings- och rapporteringsfragor med utgangspunkt i lagstiftning och rekommendationer. Tidiga viktiga insatser kring optimeringsberäkningar och utveckling av metoder för sådana beräkningar har gjorts. Den första kvinnliga professorn i företagsekonomi blev Solvieg Wikström som tillträdde 1978 vid Lunds universitet. Lundin (1942 Barbara Czarniawska (1948 Kerstin Sahlin (1954) och Mats Alvesson (1956). Marknadsföring handlar om de aktiviteter som företag och organisationer bedriver i syfte att stimulera efterfrågan på deras produkter och tjänster. Du kan studera företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, organisation, redovisning, strategi, entreprenörskap och finans. Denna kurs ger breddade och fordjupade kunskaper inom redovisning, rapportering och finansiell foretagsanalys. Denna delkurs ges på engelska. Vårt aktuella utbildningsutbud presenteras i vår studentportal.