kvinnligt nätverk umeå

Värnamo, Västbo och Östersund. I dag har nätverket cirka 400 medlemmar. Gtil och varje medlemsföretag utgör en separat juridisk enhet. Varje nätverk bestämmer sitt eget program, där medlemmarna har stora möjligheter att påverka programmet. Våra nätverksträffar är endast för medlemmar i DKN. Östersund Deloittes kvinnliga nätverk i Östersund startades i mars 2008. Oavsett om du är en företagande eller företagsam kvinna hoppas vi att du kommer att finna intressanta delar i vårt utbud av aktiviteter.

Tåg Umeå Abisko

Gtil tillhandahåller inga tjänster till kunder. Arbetet leds av en styrgrupp bestående av kvinnliga chefer inom NCC. I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described. I dagens anförande lovar han att säkra att Sveriges nationella politik och statsbudget ska bidrar till jämlikhet. Under det pågående FN-toppmötet i New York har statsministern upprepade gånger presenterat sig som ledare stockholm mall of scandinavia koordinater för världens första feministiska regering. I dag har nätverket cirka 400 medlemmar. Med Grant Thornton avses antingen det varumärke under vilket Grant Thorntons medlemsföretag tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning till sina kunder, eller ett eller flera medlemsföretag, beroende på sammanhanget. I fredags var Stefan Löfven med och antog FN:s nya hållbara utvecklingsmål. Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd (gtil).

Hem - Selma Välkommen till Selma nätverk!kvinnligt nätverk umeå