delegationsordning stadsbyggnadsnämnden stockholm

arkiverade/avslutade ärenden. Logga in via rutan till höger. För att ta del av övriga dokument i ärenden, var vänlig besök eller kontakta stadsbyggnadsexpeditionen. Ritningar som ska användas som underlag för bygglovsansökan måste vara skalenliga. De personuppgifter som finns i handlingarna bedömer vi som harmlösa. Om du vill vara säker på att få se alla ritningar måste du kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Vissa uppgifter kan ha tagits bort från de dokument som publicerats (tvättats på personuppgifter). Anm: När du är inloggad kan vi inte garantera att samtliga ritningar i ett ärende visas. Om du loggar in kan du även se ritningar i byggärenden. Sedan sommaren 2015 skannas alla beslutshandlingar i bygglovsärenden.

Stockholm inflytande och insyn i de frågor som stadsbyggnadsnämnden har ansvar för och som berör funktionshindrades levnadsförhållanden. Rådet ska ta initiativ till förbättringar för människor som lever med olika typer av funktionsnedsättningar. Stockholm, godkänt dokument - Birgitta Stafström, Stadsbyggnadskontoret. Stockholm, Dnr I skrivelsen ska du ange vilket beslut volleyboll i Malmö du överklagar och ärendets diarienummer (Dnr). ETjänster för Stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret publicerar ett urval av handlingar digitalt som vi bedömer ha ett stort allmänt intresse. Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm, arrangerad av Milösamverkan Stockholms län 37 Anmälningsärenden Extra ärenden Malin Westman Dricksvattenanläggning registrering - Anmäl via Dnr_101-15. Stockholm, vatten och Avfall (Protokoll ej publicerat) Stockholmshem (Protokoll ej publicerat). Kommunstyrelsens Pensionärsråd (Protokoll ej publicerat).

Beslut att bevilja bygglov för inglasning av Ärenden och handlingar - SBK eTjanster Kallelse - Nacka kommun Insyn Sverige - stockholm Rättvisepartiet Socialisterna Haninge: RS budgetförslag för