studenthus Malmö

eftersom det tidigare inte funnits några lokaler eller verksamheter i gatuplan. Uppdragsgivare Långskeppet AB, Åke Sundvall AB Handläggare Kri Bennström Medarbetare Valentina Lind, Anna Martyniuk Kassai och Petra Gipp, lundby gamla kyrka på hisingen i göteborg Anna Martyniuk Kassai, Petra Gipp Nybyggnad av 62 lägenheter och garage i Norra Ängby. Totalt ca 70 vårdplatser. Pris för varsam ombyggnad år 1994 av Boverket och SAR. De första är klara för inflytt 1 februari 2016.

Student MKB Fastighetsstudenthus Malmö

Tilldelades FöreningsSparbankens Bostadsstiftelse Ekkronan Stora Boendepris 2004 " - för att ha manifesterat socialt och ekonomiskt nyskapande arkitektur i Rinkeby utanför Stockholm." Kornet Namn Kornet Datum 2001 Adress Bergshamra allé, Solna, Sverige Skeden Idé, projektering fram till färdig bygghandling. Söder om kvarteret ligger den nyanlagda Nelly Sachs Park med både lekplatser och utsiktsplatser. Ungdomens Hus Namn Ungdomens Hus Datum 1999 Adress Rinkebystråket 53, Rinkeby, jönköping universitet karta Spånga, Sverige Skeden Idé, programarbete bl a tillsammans med 17 olika representanter från skola, föreningar och fritidsgård. Uppdragsgivare AB Stockholmshem Handläggare Anders Bergkrantz, Gustav Stjärnström Medarbetare Valentina Lind, David Nilsson Ombyggnad av 2 smalhus i Aspudden. Anslutna fastighetsägare med hyreslägenheter är MKB, Gerda, Jyma och S:t Petri, Stena, Peab, Riksbyggen, Hemsö, Byggvesta, JM och Autrium Ljungberg. Andra kännetecken för kvarteret, som innehåller flerbostadshus, stadsradhus och förskola, är varierande höjder, takterrasser och platsbildningar. Syftet med upprustningen var att ge hus och bostäder en förnyad livslängd på minst 30-40. Uppdragsgivare Rival AB Handläggare Ansvarig arkitekt: Anders Bergkrantz, Bo Stockman Medarbetare Carl-Johan Alm, Anders Söderberg, Göran Olsson rosendal STÖRRE 30 / Hotell Rival Den 1 september 2003 öppnade Hotel Rival efter en omfattande totalrenovering.

Leta bostad i Malmöstudenthus Malmö