kemi umeå universitet

i Umeå högt ljud gravid och de lokala studiegrupperna har möjlighet att träffa handledaren för gruppdiskussioner och frågestunder två gånger per vecka, medan distansstudiegruppen kan träffa sin handledare två gånger per termin. Kemiska reaktionshastigheter diskuteras, och syra-bas egenskaper beräknas i homogena lösningar. Principerna för kromatografi, elektrofores, och mass-spektrometri förklaras.

Målsättningen är att ge grundläggande kunskaper i organisk kemi utifrån ett strukturellt perspektiv baserat på funktionella grupper. Boston : McGraw-Hill : cop. På hel kurs sätts något av betygen Underkänd (U Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Välkommen till Nya Skolkemi, nya Skolkemi bygger på det material som fanns på den gamla sajten.

Kemiska institutionen - Ume universitetkemi umeå universitet

redogöra för informationsöverföringens tre processer; replikation av DNA, transkription (syntes av RNA) och translation (syntes av protein) - redovisa erhållna resultat både skriftligt och muntligt - redogöra för funktionella gruppers namn och egenskaper - förstå och kunna redogöra för relationen mellan molekylers kemiska namn. Ha en trevlig surftur! Utbildningen täcker ett brett område inom kemi och molekylärbiologi. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning). Ansvarig institution: Kemiska institutionen, datum för fastställande:, beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, giltig från. Nivå: Grundnivå, huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras. Alla studenter har under kursen tillgång till lärare och handledare via Internet. En mindre individuell utredningsuppgift presenteras muntligt eller skriftligt. Giltig till: Tillsvidare, nivå: Grundnivå, huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Ingen successiv fördjupning: Betygsgrader: För denna kurs ges betygen 5 Med beröm godkänd, 4 Icke utan beröm godkänd, 3 Godkänd, VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd.

Personal vid, kemi - Ume universitet.
Skol-Kemi r en satsning av kemi-institutionen vid Ume Universitet Kontaktperson: Svante berg, Kemiska institutionen, Ume Universitet, 901 87 Ume.
E-post: Telefon: Copyright, Svante berg, 2016.
Information om utbildningar, hur man ans ker och hur det r att studera vid.

Malmö universitet orkanen
Audionom lunds universitetssjukhus
Bostaden kontor umeå