handelshögskolan göteborg antagningspoäng

matteuppgifter, guider och strategier med ovärderliga tips inför provet. Göteborgs universitet.00 -, internationella språkprogrammet, japanska som huvudområde, göteborgs universitet.00 - - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, kemi. Göteborgs universitet.00 -, med inriktning mot distriktssköterska, göteborgs universitet - - - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, geografi.handelshögskolan göteborg antagningspoäng

För första gången antogs studenter med de nya gymnasiebetygen och även i denna urvalsgrupp var antagningspoängen höga. Ladda ner en översikt över poängen som pdf. Grupp BI avser de som antas på gamla gymnasiebetyg. Sveriges enda Triple Crown-ackrediterade handelshögskola. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet!

Vi tar oss an aktuella samhällsproblem, som vi analyserar med de mest lämpliga metoderna. Totala antalet sökande, antal kvinnor/män Åldersfördelning, antal med svenskt personnummer, antagningspoäng. Ladda ner en översikt över poängen som pdf. För första gången antogs studenter med de nya gymnasiebetygen och även i denna urvalsgrupp var antagningspoängen höga. Antagningspoäng visas under urval 1 och urval. Som vanligt krävdes höga antagningspoäng för att bli antagen till Handelshögskolan i höst. Träna på högskoleprovet med HPSkolan och kom in på din drömutbildning! Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen. Grupp biex avser de som antas på nya gymnasiebetyg. Denna Triple Crown-ackreditering är ett värdefullt bevis på att vår utbildning, forskning och samverkan håller en hög kvalitet i ett internationellt perspektiv, och bekräftar att vi är en stark handelshögskola verksam på en internationell arena, som hela tiden fortsätter utvecklas i takt med omvärldens krav. Namn, lärosäte, bI, bII, hP, handelshögskolans ekonomprogram, Engelsk inriktning, göteborgs universitet.80.71.50 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, franska. Missa inte den viktiga informationen inför studiestarten som finns här.