göteborgs bron

meter, är grundlagt på plintar till berget. Arbetet är tekniskt mycket utmanande med komplicerad grundläggning, många kringliggande bostäder samt tredje man. Trafikanterna kan också glädja sig åt att Hisingsbron blir bredare än den befintliga. Samtidigt hade man då även raserat de sammanlagt sex broar som spände över den norra delen, vid; Norra Hamngatan ( Gustaf Adolfsbron 6 Köpmansgatan, Postgatan, Kronhusgatan, Spannmålsgatan och Kanaltorget (vid Lilla Bommens Hamn ). 1 Den tillåtna sidorörelsen av bron, vid dess mitt, är 40-60 centimeter. I räkenskaperna samma år beskrivs den som "bron öfver stora hamnen vid torget". Gång- och cykelbanorna på Hisingsbron blir 4,5 och 6,5 meter breda och dubbelriktade, vilket kan jämföras med Götaälvbrons 2,5 meter. De är skapade på taket till det utrymme där hängkablarnas ankare är monterade. Första privatbilen som släpptes ut på bron var disponent Carl-Gunnar Hammarlund, Svenska BP Olje. Huvudkablarna förankras i ankarblock vid brons båda ändar. Bron försågs med nya lejon, utförda i gotlandssten. Totalt 21 viadukter och tunnlar byggdes, i de flesta fall grundlades de direkt på berg.

göteborgs bron

Det södra lejonet hade skänkts av Fastighets AB Regnbågen väster, Försäkringsbolaget SPP, Göteborgs och Bohus läns Stadshypoteksförening, Handelsbanken, NCC väst och Wasa försäkring. I denna är huvudkabeln förankrad i en massiv, centralt belägen betongkärna, som innehåller 1 300 kubikmeter betong och som göts i tre delar åtskilda av krympfogar. Bron har en totallängd på 900,6 1 meter och ett spann med 417,6 1 meters spännvidd, landets längsta då den invigdes 1966. Fyra höga pyloner ska hålla en lyftdel mellan sig, som kan hissas rakt upp till en segelfri höjd på 28 meter. 15 Senare händelser redigera redigera wikitext Den 20 september 1975 upptäcktes att Chalmersnollorna hängt en sju meter stor modell av Viggen under bron. Totalt finns 28 hängargrupper, på var sida om bron, och varje hängargrupp består av fyra delhängare. Bron har sex vägbanor samt en cykel-/gångbana. Ja, bland annat kommer det finnas möjlighet att belysa bron på ett visst sätt och i olika färger vid evenemang som sker i staden, säger Ellinor Beijar. År 1638 fick bron ny pålning samt blev rödmålad, bron gick då även under namnet Röda bron. Som det ser ut nu gör vi inga större trafikomläggningar under 2018. Bron kom då att få namnet Lejonbryggan eller Lejonbron. Lindbergs Kalenderexpedition, Göteborg 1895.