labmedicin lund

se, råd Stöd. Säker provtagning - ID-etikett direkt från ID-handling (pdf). Särskilda riktlinjer avseende märkning före provtagning finns för prov för blodgruppering och forum kulturscen stockholm förenlighetstest. Övriga rör skall anta rumstemperatur innan centrifugering. Fastande, för fastande (dvs ej ha intagit fast eller flytande föda) gäller 10 timmar från. Provtagningen ska då utföras av för detta utbildad personal. För dig som centrifugerar provet själv gäller: SST-rör (guldgul kork) samt serumrör (röd kork) skall koagulera stående minst 30 minuter innan centrifugering. Om det finns ålders- och/eller könsskillnader anges detta. Referensintervall I Analysportalen anges i förekommande fall ett referensintervall som vanligtvis motsvarar 95 av resultaten från en grupp friska individer hos vilka blodprov tagits efter 15 minuter i sittande position. Patientens identitet, patientens identitet ska alltid kontrolleras före provtagningen. . Resultatens tillförlitlighet Analyskvaliteten övervakas kontinuerligt genom analys av interna kvalitetskontroller i varje analysserie och genom deltagande i nationella och internationella kvalitetssäkringssystem.

Kan blodprovet inte vara laboratoriet tillhanda inom denna tid centrifugeras provröret om analysen utförs på serum eller plasma. Undantag från detta är cell- och vävnadsprov till analys inom Klinisk patologi. Detta kan till exempel skrivas i rutan "meddelande till laboratoriet". Undvik kapillärprovtagning:   vid dålig perifer cirkulation, till exempel på patient i chock   vid perifera ödem   på ställen där det nyss tagits prov   på den kroppssida där mastektomi gjorts. Vid obruten värmekedja skall serumrör utan gel användas då gelen kan påverkas vid förvaring 25C. Det måste framgå av remissen att provtagning enligt obruten värmekedja/kryoföreskrifter önskas.

Korrekt ifylld remiss ska innehålla minst information om - personnummer (eller motsvarande exempelvis DA-nummer) samt för- och efternamn (företrädesvis med streckkodsetikett där personnummer, hyllie station i malmö karta för- och efternamn är utskrivet) - kundkod - beställda analyser eller frågeställning - datum/tid för provtagning, märkning av rör/kärl, provtagningsrör eller kärl. Önskas obruten värmekedja på andra klinisk-kemiska analyser än ovanstående krävs kontakt med laboratoriet innan. I de fall det finns etiketter på remissens baksida ska dessa användas då de innehåller all nödvändig information. I undantagsfall kan det dock vara nödvändigt att ta prov kapillärt. Det gäller i Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Ystad och Ängelholm. Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Werbeanzeigen maßzuschneidern und zu messen sowie die Sicherheit unserer Nutzer zu erhöhen. Klinisk mikrobiologi - Allmänna anvisningar En remiss för varje enskilt prov. Innan du tar ett prov, kontrollera om det finns några speciella föreskrifter angående provtagning och hantering för analysen. Vid upprepad provtagning på samma patient under en kortare tidsperiod (t.ex någon dag/dagar skall provtagningstid, datum och klockslag även anges på röret (t.ex vid läkemedelsanalyser) för att kunna särskilja proverna. Gäller för alla analyser där faeces är provmaterial på remiss Mikrobiologi och remiss Serologi/Virologi. I övriga fall ska röret/kärlet märkas med personnummer (eller motsvarande DA-nummer) samt för- och efternamn, företrädesvis med streckkodsetikett. Klinisk patologi I väntan på transport förvaras formalinfixerade preparat i rumstemperatur, vilket specifikt beskrivs i provtagningsanvisningarna.