nibe f1255 12 kw borrdjup

data, dokument, pris inkl. Mjukvarustyrda cirkulationspumpar som förser värmepumpen och värmesystemet med för driftfallet anpassat flöde. Gäller endast om tillbehör för kyla finns eller om värmepumpen har inbyggd funktion för kyla. En effektiv isolering ingår i detta tillbehörspaket. F1255 är utrustad med en varmvattenberedare på 180 liter som är isolerad med neopor (miljövänlig cellplast) för minimala värmeförluster. Med nibe Uplink kan du styra komforten i din fastighet var du vill och när du vill. Nibe pool 40 Pooluppvärmning nibe PV nibe PV kan med fördel anslutas till din nibe värmepump som har nibe Uplink, för en maximerad energieffektivitet. Framledningstemperatur 65 C, returledningstemperatur 58 C, inbyggd klocka med realtidsfunktion för bland annat schemaläggning av förändring av varmvatten- och inomhustemperaturen.

När det krävs mer värme och varmvatten ökar den effekten, när det behövs mindre går den ner på lågvarv. Ventilationsvärmeväxlaren används i hus med en yta på upp till ca 300. Ventilationsvärmeväxlaren styrs då enkelt via värmepumpen.

Med ett effektivt styrsystem regleras inomhusklimatet automatiskt för maximal komfort, samtidigt som du gör naturen en tjänst. Pooluppvärmning pool 40, pOOL 40 används för att möjliggöra pooluppvärming med F1255. F1255 är uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Detta tillbehör används då en värmepump installeras i hus med två eller flera klimatsystem som kräver olika framledningstemperaturer, exempelvis i fall då huset har både radiator och golvvärmesystem där golvvärmesystemet har en yta på över. Nibe PCS 44 Detta tillbehör används då värmepumpen förutom värme även skall kunna användas för att ge kyla, så kallad passiv kyla. Värmepumpen har en inverterstyrd kompressor som på ett optimalt och ekonomiskt sätt anpassar sig automatiskt efter ditt hus och förser din anläggning med förnyelsebar energi. Värmepumpen anpassar sig automatiskt till det effektbehov huset har under året. Kommunikationen sker då med hjälp av nibe modbus-RTU. Nibe HTS 40 nibe HTS 40 är ett tillbehör som registrerar luftfuktighet och temperatur. Nibe F1255-6 nibe F1255-12 nibe F1255-16 Höjd (mm) 1800 Bredd (mm) 600 Djup (mm) 620 Nettovikt (kg) 220 Köldmediemängd, CO ekvivalent (ton) 2,1 Köldmediemängd, R407C (kg) 1,2 Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning, 55 roduktens effektivitetsklass rumsuppvärmning, 55 ffektivitetsklass varmvattenberedning A Deklarerad tapprofil XL Kapacitet varmvatten. Nibe SMS 40 I de fall då internetuppkoppling saknas kan du med hjälp av tillbehöret nibe SMS 40 styra värmepumpen via SMS.