bussterminal slussen

Babs sjöng 1940: "Ta nu bussen ifrån Slussen. A b c d Fakta om SL och länet år 2015 ( PDF ).

Slussens inomhusanslutningar för byte mellan buss, tunnelbana och Saltsjöbanan. Både Stockholms stad, Stockholms läns landsting och staten är med och finansierar bussterminalen. Vid arbeten i vatten och vid kajerna så kommer bullret bland annat att orsakas av schaktmaskiner, mudderverk, pråmar, spontning och pålning. Även rivningen av befintliga anläggningar medför buller från maskiner som krossar eller klipper. Kommer ni erbjuda evakueringsmöjligheter? Under byggtiden kommer luftburet buller och stomljud att uppstå.

Man kan generellt säga att en tunnelfront flyttar sig framåt med cirka 10 meter per vecka. Vid sidan av det kommer det att finnas ett område där upp till 20 bussar kan stå uppställda mellan turerna, så kallade reglerplatser. Utenpå denne multifunksjonelle innsiden innreder vi en trygg, varm og mottakelig plass for alle Stockholmere i rushtrafikken. I undantagsfall kommer arbete ske utan för ordinarie arbetstid, detta kommer att meddelas i förväg.