sjukresor uppsala kostnad

den kollektiva restiden ingår inte den tid det tar att förflytta sig till närmaste hållplats som ligger inom tre kilometer från bostaden. Det kan ta upp till två arbetsdagar innan intyget är registrerat.

Sjukresor Har du kostnader för resor när du besöker sjukvård eller tandvård kan du ha rätt till ersättning från Region Uppsala för en del av dina resekostnader. Du får själv stå för en del av dina kostnader, den så kallade egenavgiften. Beställning av sjukresor, telefonnummer Till beställningscentralen ringer du som patient eller vårdgivare för att beställa taxi, akuttaxi och plats på sjukresebussen. En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Alla sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning.

Det är den som ger dig vård som beslutar om du är berättigad till sjukresa.
Kronor, ingår i högkostnadsskyddet för sjukresor och mot-svarar tre zoner vid resande med kollektivtrafik.
Befriade från egenavgift vid resa med privat bil är: - Personer med särskilda medicinska skäl.
Skälen intygas av vårdenheten.
Barn och ungdomar ej fyllda.

Fäll ihop, skillnaden mellan sjukresa och färdtjänstresa. Medresenär måste du boka samtidigt som du beställer din sjukresa. Du måste också acceptera att resan görs med fordon och på tider göteborg city kill som finns hos BC Dalarna. Original tåg- eller bussbiljetter måste alltid bifogas ansökan. Om BC Dalarna bokat taxi på din begäran och besökt vårdenhet inte beviljar din sjukresa enligt ovan, kommer du att få en faktura på hela taxikostnaden utöver egenavgiften. Så här ansöker du om ersättning. Har du kostnader för resor när du besöker sjukvård eller tandvård kan du ha rätt till ersättning från Region Uppsala för en del av dina resekostnader. Sjukresa med vanlig taxi kostar max 140 kronor per enkel resa. Så här reser du sjukresor. Du måste dock själv ordna med bilstol för spädbarn i taxibilen. Skicka in originalkvitto tillsammans med moderskapsintyg eller ett registerutdrag från skattemyndigheten samt information om förlossningsklinik till Kundservice för färdtjänsten, Box 30103, 104 25 Stockholm.

Beställning av sjukresorsjukresor uppsala kostnad

Mio möbler uppsala, Pong uppsala middag, Rättegång uppsala tingsrätt,