apotek hjorten lund

(1763-89).

Ta h l i ronen p Apoteket - V lkommen till Ultimate Sport Service: Resultater fra ALT for Stange bygdebok tekst - Hedmark slektshistorielag Mina Cookies En rekommendation om) Lediga lokaler i, stockholm - Just nu har vi 1566 lediga på Objektvision

12/2 1770 ble vedtatt et forlik mellom vaktmester Østbye og hans stedsønn Johan Evensen Stor Skjelve, og ved skjøte 13/4 1771 selger Froder Østbye gården Fokhol til Johan Evensen (1736-79). (Godager.) ble 21/11 1735 gift igjen med Ole Halvorsen Hafsal, Vang. 23/4 1741, 14/10 1730. Eng, 207 mål havn og skog og 1 setervoll, takst 6139 spd. 1838 er Lars Knudsen eier - skyld 1 daler 2 ort 22 skill.

Til forskjellige tider ble det sådd og avlet følgende antall tønner:, korn sådd,3. Til forskjellige tider ble det sådd og avlet følgende antall tønner: Korn sådd /8 Korn avlet I 1723 ble dessuten avlet 46 lass høy og endel lin. 31/5 1773 hans enke Anne Olsdtr. Huseby for 400 rdr. Og Jørgen pantsetter gården 8/4 1709 til Werner Andersen Freberg for 600 rdr. Kristofer Kristofersen V,. Ved skjøte av 8/7 1803 selger Ole Jørgensen gården til Jacob Larsen, som 14/4 1804 selger til Engebret Pedersen Sorknes fra Åmot. De i 1907 solgte bruk er nevnt særskilt. Den gamle veitslehall sto til 1901 da den ble revet og en del kjørt til Ringnes hvor den dessverre brente ved låvebrannen i 1923. Hommelhage." 1678/79 betaler Simen i tiende: 4 settg. Arne Melbye, eier av Såstad. 5/11 1844 gir Lars føderåd til sin bror Mikkel Eriksen.

Hand i, göteborg - bäst betygapotek hjorten lund

Alla skolor i lundby, Lekia lund halloween,