polismyndigheten i uppsala län

på en viss vägsträcka i området. Avtalet kan dock inte ensidigt sägas upp till en tidigare tidpunkt än den dag då uppdraget har slutförts eller alla hemliga uppgifter har återlämnats till Myndigheten. Därefter ansvarar Företaget för att dessa personer ges behövlig och fortlöpande utbildning. När Uppdraget är slutfört lämnas sekretessförbindelserna till Myndigheten. Säkerhetsskyddet ska förebygga: att hemliga uppgifter obehörighen röjs, ändras, görs otillgängliga för behöriga eller förstörs (informationssäkerhet) att obehörig får tillgång till hemliga uppgifter eller verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet eller till skydd mot terrorism (tillträdesbegränsning och att personer som inte är pålitliga från. De ekonomiska villkoren avseende Uppdraget regleras i ett kontrakt, nedan kallat Affärsavtalet. Detta säkerhetsskyddsavtal är en förutsättning men utgör ingen utfästelse eller garanti för att Myndigheten ska teckna Affärsavtal med Företaget om Uppdraget. KR_Sthlm_7558 07/29 Kategorier 18:01, 35:01 Etiketter förundersökning, förundersökningssekretess, gratifikationer, OSL 18:1, OSL 35:1, polis, polisen, polismyndigheten, polismyndigheten i uppsala län, tipsare, orup stockholm tipsarpengar, tipspengar Lämna en kommentar på KR Sthlm.

polismyndigheten i uppsala län

10 Tillsyn Myndigheten har rätt att kontrollera att de i säkerhetsskyddsinstruktionen redovisade och avtalade säkerhetsbestämmelserna följs. 2 Avtalets omfattning Detta säkerhetsskyddsavtal tillsammans med Företagets säkerhetsinstruktion reglerar vilka säkerhetsskyddsåtgärder som Företaget ska vidta i samband med uppdraget. I länet finns fyra närpolisområden: Uppsala/Knivsta, Enköping/Håbo, Tierp/Älvkarleby och Östhammar. Samtliga handlingar, material eller övrigt som innehåller hemliga uppgifter och som har anknytning till Uppdraget är Myndighetens egendom om inget annat har avtalats. Tillsynen ska ske under Företagets ordinarie kontorstid eller på plats och tid enligt särskild överenskommelse. Motsvarande skrivning ska även tas in i Affärsavtalet. En sådan uppgift benämns fortsättningsvis hemlig 2 2 uppgift. Säkerhetsprövning ska omfatta en personbedömning samt inhämtande av betyg, intyg och referenser. Narkotikabrott är ett omfattande och prioriterat arbetsområde för polisen.