bora stankovic kostana sastav

korak prati, i grca, muca: - Alile, de, sinko! i samoga Marka to teknu i razdraga. (okree se Kotani Kotan! Kata: ta hoe majka da ti donese? Od preostalih tatlija, kolaa i lokuma, to se nije moglo da pojede, dolapi, rafovi i prozori donje sobe pretrpani. Ode u onaj deo varoi koji je bio kao jo nov, tek doseljen, jo ne kao varoki, vie seljaki, pun samih doseljenika, ili seljaka iz okolnih sela, a ponajvie begunaca iz Turske.

Prepriana lektira: Kotana - Bora Stankovi
Kotana Bora Stankovi prepriana lektira i analiza

Golf boracay priser
VW bora främre vinge ersättning
Dr borath

Ali to ne bi trajalo dugo. Nije mogla da ode u kujnu, jo manje da ue u spavau - onu prizemnu sobu, veliku, mranu sa dolapima i kupatilom. Sofka i mati svlaile su se utei. To ga toliko dri kod sebe? I to nikada, pomilovao je po njenoj uskoj, gotovo sedoj glavi. A za vreme Husejin-pae takve su se na etiri konja ereile. A iznad svega ulo se jednako, iz dna kujne, oko ognjita, hrkanje Magdino. A sada i ja da idem.

Analiza dela: Kotana - Borislav Stankovi
Projekat Rastko Bora Stankovic: Kostana
Borisav Stankovi Kotana - Riznica Sprska