klimat stockholm

en viss månad jämfört med Stockholm. De förhärskande västliga vindarna gör att de flesta vädersystemen kommer in västerifrån och vädret blir därmed växlingsrikt och ganska oförutsägbart till skillnad från till exempel somrarna i Medelhavsregionen. Dags- temp, vatten- temp, dagar. Vegetationsperioden i Skåne är genomsnittligt ungefär 220 dygn, medan dess varaktighet i övre Norrlands kustland är ungefär 150 dygn. Klimat, sjöar och vattendrag. Stockholm : Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, 1958. Hela landet grand i lund brunch är täckt av snö. Information om det historiska klimatet kan du använda för att planera din semester och hitta den bästa tiden på året att resa till Stockholm.

Klimatet är varmt och tempererat.
Stockholm har en betydande mängd nederbörd under året.
Stockholm : Klimat och historiskt väder På denna sida kan du få en överblick över klimatet.

1 Den korta frostfria perioden i det sistnämnda området uppvägs emellertid något av ökad längd på dagen. Average monthly rainy days over the year. Average wind speed over the year This is the mean monthly wind speed (meters per second) Get the embed code Copied! Anders Ångström: Sveriges klimat. Satellitbild över Skandinavien på vintern (19 februari 2003).