svenska folkets privata skulder

att vara vaksam så fort någon kallar en utveckling naturlig eller självklar. En tickande atombomb där storbanker sitter med obetalbara lån i mångbiljonklassen och ett helt samhälle som kretsar kring kastanjegatan 18 lund falskmyntad köpkraft injicerad på bostadsmarknaden. Och något anslag för att undersöka det har alltså inte SCB fått av regeringen som gissar vi inte tycker frågan är prioriterad.

Rekord: Svenskarnas skulder 3 600 miljarder SvD Hushållens skulder - Ekonomifakta SEB: Rekordnivå på svenska folkets sparande - Sak Liv Cornucopia?: De svenska hushållen har större skulder

För att dämpa utvecklingen har därför Finansinspektionen genomfört en rad åtgärder under senare år, bland annat: I oktober 2010 infördes ett bolånetak som innebär att man som mest får låna 85 procent av bostadens värde med bostaden som säkerhet. Även svenska folkets skulder steg under kvartalet, men den övergripande trenden är att ökningstakten avtar långsamt. En viktig orsak till detta är att ränteläget är väsentligt lägre idag än vid mitten av 1990-talet. Sammanlagt uppgår de svenska hushållens gemensamma skulder till 3 194 miljarder kronor under juli månad vilket är en ökning med 204 miljarder kronor jämfört med samma månad förra året. Åtta av tio svenskar hade ingen finansiell förmögenhet alls. Det är Sveriges officiella statistik över betalningar. Vartannat år genomför Riksbanken en undersökning för att få en bild av hur svenska folkets betalningsvanor ser ut och förändras över tid.