pm klimatanpassning helsingborg

börjar stiga måste du bryta strömmen så att inte vattnet riskerar att bli strömförande. Har du ytterligare ersättningsanspråk mot kommunen kan du skriftigen skicka in den till oss med verifierade utlägg samt en redovisning över hur skadan har uppkommit. Självriskbeloppet ska verifieras med intyg från försäkringsbolaget. I det arbetet är den nu framtagna digitala modellen ett viktigt verktyg, säger Malin Rizell, avdelningschef på stadsbyggnadsförvaltningen. Vid enstaka tillfällen kan översvämning också ske i samband med vattenläcka eller stopp i avloppet.

Är det en invändig golvbrunn i källaren som har börjat släppa in vatten går det att täcka över med en handduk och ställa något tungt ovanpå alternativt sätta en stötta mellan taket och brunnen. Kommer vattnet från översvämningen från avloppet kan det finnas mycket smuts och bakterier i det, var därför mycket noggrann med hygienen när du är i källaren. Vi är i framkant vid klimatanpassningar och tänker klimatpåverkan och skyfallssäkring i alla våra projekt, så att framtida duplicerings-och renoveringsprojekt inkluderar klimatåtgärder där det är meningsfullt.

Med de frågorna i åtanke har Helsingborgs stad tagit fram en digital modell som visar var riskerna för skorstensfolket umeå översvämning från hav och skyfall är störst. Ditt försäkringsbolag kontaktar sedan nsva med eventuella regresskrav. Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text. Detta arbete kommer fortsatt att vara prioriterat. Beror översvämningen på stora skyfall kan dock väntetiden bli lång. Nsvas fokus kommer i första hand att ligga på att säkra pumpstationer och reningsverket. När vi gör klimatanpassningar involverar vi en rad olika specialister och erbjuder toppmoderna radarövervakningslösningar, avancerade hydrauliska modeller och simuleringar för byggbara blåa och gröna lösningar till stadens alla rum.

Helsingborgs stad pm klimatanpassning - Mynewsdeskpm klimatanpassning helsingborg

Arbetsförmedlingen helsingborg lediga jobb, Skridsko helsingborg öppettider,