betong E4 uppsala

i exempelvis tunneln Rödby och Puttgarten. Vägbuller och höjda partikelhalter är två stora problem vid många vägar i våra storstadsregioner. Hur underlaget påverkar partikelhalterna vet man dock inte än, men förhoppningen sandra sand lund är att de ska bli mindre än vid användning av slät betong, vilket i sin tur redan i dagsläget ger färre partiklar än asfalt. För att minska det förstnämnda har nu Trafikverket påbörjat ett projekt där man fräst spår (så kallad rillning) i betongväg. Vi får tvärtom en ny vägbeläggning som förbättrar nuvarande ljudnivå för de kringboende eftersom nuvarande betong är sliten och ger ifrån sig mer ljud än en ny, säger Gunnar Dryselius, projektledare på Trafikverket.

betong E4 uppsala

Betong ersätts med asfalt när E 4 renoveras - Uppsala Betong i Uppsala - Hitta bra betong i Uppsala Mindre buller utlovas när E 4 får asfalt - Uppsala Mindre buller utlovas när E 4 får asfalt - Uppgång - Sidor

Orsaken till att betongen slitits ut i förtid antas bero på slitage från dubbdäck. Ett stort argument för betong när vägen byggdes 2006 var dock att minska bullernivån från trafiken eftersom betongvägar har lägre friktion och ger lägre ljudnivå än asfalt. Anledningen till att Vägverket valde betongbeläggning på en del av vägen är att den vägsträckan har mycket hög trafikbelastning med många tunga transporter. Betong är visserligen något dyrare än asfalt, men har en överlägsen livslängd - cirka. Bland våra större objekt märks bland annat fundament till säkerhetszon i Forsmarks kraftstation, mark- och grundarbeten till Audi-hallen i Uppsala, betongstomme till flerfamiljshus i Sollentuna, mark- och grundarbeten till Företagsväxter i Knivsta, underhållsarbeten vid Lantmännen Cerealia i Uppsala Pålsulor/stagbalkar grund K-Rauta Uppsala, armeringsarbeten till K-Rauta. Arbetet köptes in från tyska Eurovia Beton, som ingår i den franska koncernen Vinci, och totalt åtgick cirka 84 000 m 3 betong. VP-Väg har utfört den södra delen Uppsala-Läby, cirka 37 km av den totala sträckan. Det är Sveriges längsta motorvägsbygge någonsin och sträcker sig 78 km från Uppsala till Mehedeby. Företaget har fyra delägare, som även arbetar i företaget; Mats Bülow, Henrik Törnqvist, Mattias Hedenskog och Jens Hedenskog.