gymnasieantagningen uppsala

Skicka mail så svarar vi så fort vi kan. Ditt nuvarande reservnummer kan försämras när en sökande med högre poäng, som aviserat om inflyttning till den sökta kommunen, blir folkbokförd i kommunen google karta lund calgary street visa eller i samverkansområdet eller när en sökande med högre poäng, som felbehandlats, erhåller sin rätta plats på reservlistan.

Gymnasieantagningen uppsala
gymnasieantagningen uppsala

Stipendier uppsala bevakning, Konstvetenskap b uppsala, Industristaden uppsala till salu, Läby bygdegård uppsala,

Det kan finnas närmare information om den fortsatta reservantagningen efter terminsstart, som skolorna ansvarar för, på respektive skolas hemsida att läsa. Urval till introduktionsprogram, antagning till programinriktat individuellt val, impro, är bara aktuellt om det finns lediga platser när behöriga sökande bra billig frisör göteborg har placerats. För att bli mottagen i en annan kommun/friskola till sökbara introduktionsprogram krävs att hemkommunen åtagit sig att svara för kostnaderna för utbildningen. 08/04/17, nu är reservantagningen igång. Vi hoppas att det går att ringa igen innan veckan är slut. Sidan uppdaterad av: Ingegerd Andersson. Det betyder att det maximala meritvärdet är 340.

Uppsala kommun har en gemensam antagning till introduktionsprogrammen individuellt alternativ (imind).
Postadress: Uppsala kommun, gymnasieantagningen, 753 75 Uppsala.
Helena, 31 augusti, 2018.

Värmerekord uppsala 2018, Betong E4 uppsala, Piezomotor uppsala,