hSB helsingborg adolfsberg

exploatera området som ett led av miljonprogrammet. Före Österledens byggnation på 1980-talet utförde Hunnetorpsvägen (Norra och Södra) uppgiften som genomfartsled i nord-sydlig riktning (från korsningen Vasatorpsvägen/Välavägen till korsningen Ramlösavägen/Gustavslundsvägen där (Norra) Brunnsvägen ledde vidare söderut mot Ramlösa). Översikt, medelålder 40,4 41,8, utländsk bakgrund 46,3 28,8. En mindre väg löpte genom platsen, vilken troligen motsvaras av dagens Norra Hunnetorpsvägen. Folkmängden i Helsingborgs delområden den elsingborgs stad: Folkmängd med utländsk bakgrund efter ålder Arkiverad 30 september 2007 hämtat från the Wayback Machine. Lilla Hundstorp bytte senare namn till Adolfsberg, men dess äldre namn lever vidare genom Hunnetorpsvägen. 1897 byggde dåvarande ägaren, Nils Jönsson, en ny huvudbyggnad till gården, som kom att bli en karaktärsrik byggnad med en dekorativ fasad av olikfärgat tegel och ett torn i ena hörnet.

HSB helsingborg adolfsberg
hSB helsingborg adolfsberg

Gustavslund, och i öster av Österleden också mot Gustavslund. 2, stadsbild, området Ragnvalla, samt en del av Adolfberg öster om Hunnetorpsvägen domineras av en lamellhusbebyggelse, typisk för 60-talets miljonprogramsarkitektur, med flerbostadshus i två till tre erik lundgren ahlsell våningar. Folkmängd med utländsk bakgrund* efter ålder död länk. Övrig mark användes som betesmark och det fanns endast ett fåtal byggnader i sydost. Noter redigera redigera wikitext a b Helsingborgs stad: Perspektiv Helsingborg, nr 1: 2014. Helsingborg, som statistiskt även innefattar bostadsområdena Ragnvalla och Västergård. Bebyggelsen som uppfördes i området under 60-talet domineras av lamellhus i tre våningar, men man kan även finna tvåvåningshus. Förvärvsinkomst år 2010 död länk. I väster gränsar stadsdelen mot. Längst ut mot Österleden finns ett mindre halvindustriområde i söder och en idrottsplats i norr. Adolfsberg avgränsas i norr av Vasatorpsvägen mot.

Adolfsberg är en stadsdel i, helsingborg, som statistiskt även innefattar bostadsområdena Ragnvalla och Västergård. Historik, landskapet som stadsdelen numera ligger i dominerades förr av en våtmark, som sträckte sig från nuvarande Västergård till öster om väg 111, Österleden.