uppsala kommun bygglovenheten

fått in alla handlingar, ritningar, remisser, grannsynpunkter vi behöver. Hög arbetsbelastning, vi har en mycket hög arbetsbelastning, vilket gör att det kan ta längre tid för att få svar på frågor ni ställer till oss. Tiderna måste förbokas och är 30 minuter långa. Du kan själv söka i kartan och se ifall just din fastighet omfattas av en detaljplan eller inte.

Bygglov och tillstånd - Österåkers kommunuppsala kommun bygglovenheten

Nu kan du förtidsrösta. Vi saknar information för att kunna skicka iväg formuläret. Byggloven publiceras inte eftersom de innehåller personuppgifter. Bygglovsprocessen, bygglovsprocessen är uppdelad flera delar, allt från de förberedelser du måste göra innan ansökan tills det du får flytta. Du måste logga in med e-legitimation. Detta gäller även vid avslag. Titta gärna på exempelritningarna vi har under "Mer information". Försök igen om en liten stund. Sök detaljplan, finns det en detaljplan för ditt område? Telefon genom att du fyller i och skickar in formuläret godkänner du att ansvarig nämnd. Beställ gamla ritningar på ditt hus.

Kommunstyrelsens senaste möte, kommunstyrelsen hade möte 29 augusti. Huvuddelarna i bygglovsprocessen: Skicka in ansökan, ansökan behandlas. Du kan bekvämt och säkert ansöka om eller återuppta en påbörjad ansökan. Vi sitter i Alceahuset på Hackstavägen 22, plan. Är du intresserad av att ta del av något beslut så är du välkommen att ringa till bygglov (telefontid mån-fre kl 8-12). Tiderna har vi på torsdagar från klockan 1517. Oavsett var du befinner dig i e-tjänsten når du denna sida genom att klicka på länken Tillbaka till kommunens startsida överst på sidan.