lund utanför vallarna

delar av kvarnstenar och en kniv av järn. Lyckorna ägdes av någon stadens borgare och där odlade man, ibland i egen regi, ibland arrenderade man ut jorden. Redan tidigare ägde familjen mark på västra delen av Kobjer.

Luhm bostad jönköping blocket 28430:IX Gravgods två fragmentariska krukor. I 1968 års inventering var det yngsta huset som då markerades från 1931, dvs då 37 år gammalt. Därmed begränsades det område som vid varje tillfälle knnde kvartersindelas, av de befintliga gränserna. (i Vi minns om Lund vid sekelskiftet. Alla dessa tre gravar var av samma typ som 1937 års undersökning från romersk järnålder eller tidig folkvandringstid. Saneringsutredningen utsträcktes senare till att omfatta en del områden utanför stadskärnan och i analogi med det har även bevaringskommittens uppdrag utvidgats. Det är bevaringskommitténs uppfattning att dessa synpunkter skall följas upp i det fortsatta kommunala arbetet. Flyktingförläggning under andra världskriget, förföll därefter och revs (sprängdes!) slutligen 1948. Ingen lång resa, men Dalbyvägen var inte den breda trafikerade gata den är i dag.