umeå universitet upsc

email address is being protected from spambots. Vi använder de senaste teknikerna inom proteomik och metabolomik tillsammans ny avancerad molekylär teknik för att studera stress hos växter, fotosyntes, metabolism, protein nedbrytning, protein transport, signallering och genetisk variation. B5-48-45 Professor 46 (0) This email address is being protected from spambots. Professor 46 (0) This email address is being protected from spambots. B3-24-51 Professor 46 (0) This email address is being protected from spambots. B3-36-51 Page Professor Emerita 46 (0) This email address is being protected from spambots. B5-40-45 Page Web Developer, IT-coordinator This email address is being protected from spambots.

Om institutionen - Umeå universitetumeå universitet upsc

B6-16-45 Visiting Guest This email address ränta swedbank e-sparkonto is being protected from spambots. B6-26-51 Page Visiting Guest This email address is being protected from spambots. Office Project Student This email address is being protected from spambots. B4-38-45 Research Engineer 46 (0) This email address is being protected from spambots. B3-44-45 PostDoc This email address is being protected from spambots. Room, website, postDoc, this email address is being protected from spambots. B3-16-45 Research Engineer 46 (0) This email address is being protected from spambots.

Lunds universitet shop öppettider
Folkuniversitet helsingborg sfi