emma Lundqvist uppsala

dem. De flesta bolagsformer måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är ref stockholm dry shampoo de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. Även företag/föreningar som är försatta i konkurs men där konkursen inte är avslutad, ska anmäla verklig huvudman. Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag.

Tillbaka, ratsit är öppet för allmänheten, dock har vi ett max antal rapportvisningar per IP-nummer varje månad. Staten, landsting och kommuner samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande. Dödsbon och konkursbon, enkla bolag, enskilda näringsidkare, ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman.

Matjord mlt uppsala
Parkeringsgarage uppsala svava
Karlstad uppsala

Anslut dig direkt genom till Bolagsverket med Mobilt BankID kostnadsfritt! Totalt berörs omkring 800 000 företag och föreningar. Ange personnummer, jag godkänner villkoren. Vilka bolag måste registrera verklig huvudman? För dig som har behov att göra ett större antal visningar finns Ratsit Premium. Vad är en verklig huvudman? Vilka måste anmäla verklig huvudman? Dessa är undantagna och behöver inte anmäla verklig huvudman: Aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börsbolag). Utforska livsstilarna i området.