landstinget stockholm

som har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken till lands och sjöss. Ett förslag om ett storlandsting lades fram. Landstinget står också för kollektivtrafiken i länet genom, storstockholms lokaltrafik. Du kan läsa mer om införandet av rökfria sjukhusmiljöer här. Andra verksamheter arbetar med stöd av att landstinget har auktoriserat dem som vårdgivare. Den tar landstinget över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen. Finanslandstingsrådets budgetförslag för 2019, frihet, trygghet och tillgänglighet i en attraktiv och hållbar Stockholmsregion. Alla sörmlänningar kan numera påverka genom att lämna ett medborgarförslag direkt via webben. Något som kan förbättras eller förändras? Det innebär att olika privata aktörer har förvaltningens uppdrag att sköta trafiken i till exempel tunnelbanan, med pendeltåg och bussar, samt skärgårdsbåtar.

Start - Slllandstinget stockholm

Förbundet ansvarar dessutom för omsorgsverksamhet till äldre och dem med funktionsnedsättning. Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Werbeanzeigen maßzuschneidern und zu messen sowie die Sicherheit unserer Nutzer zu erhöhen. Så är det inte i dag. Landstinget har även administrativa funktioner förlagda till flera andra adresser i Stockholm. De folkvalda politikerna sätter, med stöd av de centrala förvaltningarna i Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) upp ramarna för hur landstingets olika åtaganden ska uppfyllas. Pengarna ska gå till vård inte dyra sjukhusbyggen och konsulter. Nu bygger vi ut kollektivtrafiken för att möta behoven från en växande region. Där finns också sammanträdeslokaler för landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen. Den har ansvar för bland annat gemensamma IT-frågor, personalstrategiska frågor, gemensamma upphandlingar, frågor som hör samman med landstingets roll som ägare av sjukhus och primärvård, samt tillväxt-, miljö och regionplaneringsfrågor.