marknadsföring umeå universitet

företagssamarbete ger klirr i kassan för solenergiforskare. Hållbara energisystem i Arktis tema för doktorandkurs i Umeå, omställningen till hållbara energisystem var temat för en tvärvetenskaplig doktorandkurs som samlade 19 doktorander från fyra arktiska universitet i Tromsö, Uleåborg, Luleå och Umeå under 5-9 november.

Institutionen för psykologi - Umeå universitetmarknadsföring umeå universitet

marknadsföring umeå universitet

Forskningsprogrammet Varianter av Fred fokuserar på två forskningsfrågor: 1) Vad karaktäriserar freden efter de fredsprocesser i fall där initiativ till fred togs under 1990-talet, och hur varierar freden? David Feltenius och Jessika Wide, statsvetenskapliga institutionen, har erhållit 3,6 miljoner från Forte för forskningsprojektet "Med företaget som förebild? I statsvetenskap och freds- och konfliktstudier brottas vi med den ständiga spänningen mellan samarbete och konflikt som karaktäriserar samhällen, runt om i hela världen. Stilfullt i ny bok om hållbara hus i kallt klimat, begreppet hållbarhet får betydelse när skönhet, god funktion och hållbarhet får en genomtänkt mening. Projekten ska förbättra förutsättningarna att i planeringen göra avvägningar mellan olika intressen för en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraften. Välkommen att titta runt på vår webbplats för att få mer information om utbildningarna och forskningen. Varje år hålls en konferens som riktar sig till doktorander och deras handledare som intresserar sig för frågor som i vid bemärkelse berör den offentliga sektorn. ITS har en spännande och mångfacetterad verksamhet inom IT för universitet och högskolor.

Vår mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som hjälp skapa de bästa möjliga lösningarna för infrastruktur, support och systemstöd. Vår uppgift är att stötta utbildning och forskning genom IT-stöd med hög verksamhetsnytta. Vår fakultet har 3 300 helårsstudenter, cirka 200 forskarstuderande och en stark forskning. USA-vistelse gav nya perspektiv.

Snödjup umeå 1988
Maxkompetens umeå
Lunds universitet medicinska fakulteten adress