läby bygdegård uppsala

på Läby Handel AB Läby -Österby Uppsala Läby -Österby 755 92 Uppsala Nästa. Läby gästgiveri har haft stor betydelse i detta avseende. Läby har funnits ett skjutshåll, det vill säga ett ställe där resande har haft möjlighet att byta hästar, få skjuts med mera. Efterleden är by, 'gård; by'. Läby är en tätort i norra delen av, uppsala kommun, cirka 25 kilometer norr. I anslutning till länsvägen finns ett kafé kombinerat med en presentbutik samt en bilverkstad. Orten har haft stor betydelse som knutpunkt genom tiderna, inte minst genom att det i byn.

"Gamla E4" heter numera länsväg C 600. Det andra skolhuset har varit "Moster Johannas stuga en byggnad som kvarstod till omkring 1980 och senast beboddes av "gamla tant Anna". Källa: Nationella arkivdatabasen, Riksarkivet. Befolkningsutveckling redigera redigera wikitext Befolkningsutvecklingen bilbesiktning malmö i Läby År Folkmängd Areal ( ha ) # Anm.: Ny tätort 1995. A b c Tätorter 2015; befolkning, landareal, andel som överlappas av fritidshusområden, Statistiska centralbyrån, läs online Befolkning i tätorter, Statistiska centralbyrån, läs online, läst: 22 september 2013 Småorter 1990 : Befolkningskoncentrationer i glesbygd, Statistiska centralbyrån, läs online Landareal per tätort, folkmängd och invånare per kvadratkilometer. Det första skolhusets läge är osäkert. Med detta avsågs vägbanken Läbybron över Hågaån, söder om kyrkan mot Vadbacken. Läst 20 december 2017.

Skjutshållet i, läby har ingått i ett nätverk med anslutning till grannskjutshållen. År 1920 infördes skolformen "B2 varvid småskola och folkskola undervisades parallellt. I dess lokaler öppnades en konfektyrbutik som lades ner den i samband med att E4 lades.