lunds kommun byggnadsnämnden protokoll

lisa Östman, yvonne Mårtensson. Klicka på den nämnd du är intresserad av, sedan på ett årtal. Grönt ljus för 100 nya bostäder på väster. Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig för personuppgifter i protokoll och föredragningslistor är respektive nämnd. Enligt Veidekke Bostad kan bygget sätta igång under våren 2020. Klicka på "Föregående" när du vill gå upp en nivå.

Möten och protokoll, kommun politik, lundlunds kommun byggnadsnämnden protokoll

Lunds kommun byggnadsnämnden protokoll
lunds kommun byggnadsnämnden protokoll

Här hittar du länkar till de olika nämndernas protokoll. Kontakta varje nämnds förvaltning på telefon. Du kan begära ut originalhandlingen från oss med stöd av offentlighetsprincipen. I planen är fyra flerbostadshus inritade runt omkring byggnaden som bland annat inhyser Vårdcentralen Måsen. Sekreterare, margitta folktandvården skåne malmö caroli Andersson, justerat 18 december 2009, datum för anslags uppsättande 21 december 2009, datum för anslags nedtagande. Mark- och miljöverdomstolen har nu beslutat att inte ge prövningstillstånd. Du kan alltid begära ut de handlingar du är intresserad av hos kommunens kundcenter. I de fyra husen, som blir tre till åtta våningar höga, ska det finnas 100-115 lägenheter. Saknar du protokoll från en nämnd? Om du inte har Word på din dator kan du ladda hem en Word-läsare eller använda WordPad på PC eller Preview på Mac. Beslutande, lars Thomsson, ordf, håkan Onsjö, vice ord, ej 202, 232-246.

Tekniska förvaltningen, Lunds kommun, lund, Sweden - Publiclunds kommun byggnadsnämnden protokoll