bibliotek umeå personliga

lånade materialet är återlämnat och avregistrerat. Hon är ordförande i föreningen t som bland annat utvecklat tjänsten Webbkoll. 9 Användning av Umeå universitetsbiblioteks datorer.1 Bibliotekets datorer ingår i Umeå universitets datornät och vid all användning gäller, Regler för användning av Umeå universitets it-resurser. 12.00-13.15, lunch på egen hand.15-14.00, dataskydd och medbestämmande. Biblioteket är öppet alla skoldagar 8 16 samt onsdagar till.30. Mediateket med läromedelssupport finns en trappa upp.

Biblioteket avgör vilket material som kan fjärrutlånas. De flesta resurserna nås hemifrån med din personliga inloggning. Lyssna, av: Månström, Petra Tipsat av: Jenny Sandells. Litteratur tryckt före 1920 kan utlånas till nordiska bibliotek som läsesalslån. Åsidosättande av låneregel. I finns även Kvinnohistoriskt museum, Umeå konsthall och Folkets bio. 4.5 Fjärrutlån ur bibliotekets samlingar medges till såväl svenska som utländska bibliotek. I det senare fallet gäller särskilda regler, se Bonus Copyright Access. Diskreta telefonsamtal är tillåtna. 10.2 I biblioteksverksamhet kan behandling av personuppgifter förekomma för vilken personuppgiftslagen (SFS1998:204) gäller. Är inte tillåtna i biblioteket.

2 Lånekort.1, för låntagare knutna till Umeå universitet (UmU) gäller UmU-kortet som lånekort. 1.2, dessa låneregler gäller för samtliga låneavtal vid UmUB. 11 Besöksregler Syftet med besöksreglerna är att få en så god arbetsmiljö som möjligt för alla. 6.8 Även om låntagaren har betalat ersättning för skadat eller borttappat material, tillhör materialet fortfarande biblioteket. Länsbiblioteket i Västerbotten bjuder in till en dag på temat. 4.2 Fjärrinlån från bibliotek inom Norden är avgiftsfria medan lån från bibliotek utanför Norden är avgiftsbelagda. Skrivet av: Åsa Zetterström, visa fler, minabibliotek är ett samarbete mellan folkbiblioteken i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. 6.3 Vid skada eller förlust av utlånat material blir låntagaren ersättningsskyldig.