uppsala psykologprogrammet

till exempel genom reflektionsuppgifter, gruppsamtal och övningar. Psykologprogrammet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan. Du får också lära dig att ge psykologisk behandling via internet. Fler evenemang, psykologkandidater tar emot patienter för psykologisk behandling, om oss, om institutionen, våra medarbetare, institutionsstyrelse och arbetsgrupper, lediga tjänster, vår historia och om Alumnföreningen. Andra gör insatser för enskilda eller för arbetsgrupper i organisationer som behöver stöd för utveckling av verksamheten. Inom programmet får du en grundläggande psykoterapiutbildning.

Kurser inom programmet, grundnivå, introduktion till psykologi, 7,5 hp, kognitions- och inlärningspsykologi I, 7,5. Inom psykoterapimomentet ges grundläggande utbildning inom både psykodynamisk och kognitiv beteendeterapi. Betygsurval 66, högskoleprovsurval 34, avgifter, anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Några undantag finns dock under till exempel patientarbetet på termin 7-9. Främst inom hälso- och sjukvård men också inom andra områden. Psykologexamen är forskningsförberedande och ger dig möjlighet att söka doktorandstudier. Under den senare delen av utbildningen ligger fokus allt mer på kliniska tillämpningar av psykologi. Undervisningen sker i form av lektioner, gruppövningar och handledning.

Praktiska moment finns genom hela programmet. Biologisk psykologi I, 7,5 hp, perceptionspsykologi I, 7,5 hp, socialpsykologi I, 7,5.

Psykologi är vetenskapen om människans beteende, upplevelser, tankar och känslor. Utbildningen inleds med grundläggande kurser i psykologins olika områden, kopplade till biologi och neurovetenskap. Utbildningen ges på heltid och vanligtvis läser du en kurs i taget. Ökad kunskap om hjärnan har skapat nya förutsättningar för att vi ska förstå köpa hus i uppsala kommun oss själva och vår plats i världen. Under sjätte terminen genomför du cirka 14 veckors verksamhetsförlagd utbildning (praktik) på en arbetsplats där psykologer är verksamma. Inom ramen för programmets examensmål "Värderingsförmåga och förhållningssätt" ägnas tid åt professionell utveckling genom hela utbildningen. Forskning, forskargrupper, forskningsprojekt, forskningsseminarier, publikationer och forskare. Anmälan, anmälan görs via.