snödjup umeå 1988

under att vi inte bröt några ben. Då måste väl snön ha minskat! Tyvärr mätte inte dessa stationer snödjupet dagligen under den aktuella perioden så vi vet inte hur mycket snön ökade på ett dygn där. Men det skulle kunna vara tvärtom eftersom en annan problematik är att det vid snö och blåst är vanligt med drivbildning.

Frisör rådhusesplanaden umeå, Hotell umeå adresse, Stipendier umeå kommun,

Minskningen har varit störst i delar av Götaland och Svealand och i dessa områden är det statistiskt signifikant till 95 nivån att det skett en minskning som beräknats till drygt 20 dagar I norra Norrland har minskningen bara varit ett fåtal dagar och är inte. Därefter kommer ett par avsnitt som visar hur vinterns största snödjup och antal dagar med snötäcke har varierat i Sverige. Det är därför sannolikt att större snödjup har förekommit, speciellt i fjällen. 16.3 Antal dagar med snötäcke Antal dagar med ett snödjup på minst 1 cm har tagits fram för 37 stationer för perioden 1951/14. Ljusnedal rapporterade ett snödjup på 3 cm den 6 juli med en kommentar att det uppe i fjället kommit 30 cm som låg kvar fram till den Figur. Hur signifikanstestet är gjort finns kortfattat beskrivet i kapitel 4 Metodik.