budo fitness stockholm

a dále spousta bank, ateliér i mench divadel nebo restaurac). Tyto tepny vedou pedevm na jih a na západ. Prodovdné muzeum (Prirodnjaki muzej) pekvapuje svmi bohatmi sbrkami flry a fauny. Asi ti regina lund lada kilometry severozápadn od Podgorice le ruiny. Samotné msto bylo zaloeno nejspe na konci. 1 Mezi dvma svtovmi válkami byla populace msta 17 000 obyvatel. 30 Velvyslanectv Spojench stát americkch (Ambasada Sjedinjenih Amerikih Drava) se nacház na ulici Dona Deksona. Hudebn centrum erné Hory (Muziki centar Crne Gore) je uznávanou hudebn instituc a s velkolepou koncertn sn se stalo sdlem proslulé ernohorské filharmonie. Oblbené jsou nejen vyjky na malch lodikách, ale i na vtch lodch s vyhldkovou palubou. V budov tohoto historického kina se dnes nacház Podgorické mstské divadlo.

V listopadu 2008 bylo ale z neustálch finannch ztrát je vytváelo zaveno. Svtoznám fotbalov hrái Predrag Mijatovi (souasn sportovn editel Realu Madrid ) nebo Dejan Savievi se narodili v Podgorici a dlali debutové hráe v podgorickém klubu. Letit pira Mugoe Podgorica-emovsko polje (iata lypo, Aerodrom pira Mugoe Podgorica-emovsko polje ) je pvodn vojenské letit, které sehrálo dleitou roli bhem. Spolenost sport Budunost Podgorica je nejdleitj sportovn instituc ve mst. Smidiga utbetalningar, börja shoppa smart nu! Stolet, tce pokozená roku 1943 a znovu zrekonstruovaná v roce 2001, a Skender auova Starodogodanjská meita ( Skender auova Starodoganjska damija postavená koncem. Petra Cetinjského, vznamného ernohorského svtce a vladyky. Muzeum Marka Miljanova (Muzej Marka Miljanova) nabz artefakty z historického msta Medunu. Jejmi hosty byli. Po druhé svtové válce se msto stalo centrem rychlé industrializace. Nejvt nevhodou tchto kopc je jejich strmost, která brán dal expanzi msta pedevm na severu.