lunds universitet ekonomiavdelning

sedan 2009 fungerar som en enhet med ett gemensamt uppdrag och ledning. Redan 1425, mer än 50 år innan universitet fanns i Uppsala och Köpenhamn, grundades ett " studium generale " i Lund, där man kunde avlägga den lägsta akademiska graden baccalaureus (motsvarande kandidatexamen ). 1852 blev universitetet statsägt. 1 Närmare 5 miljarder går årligen till forskning inom åtta fakulteter, vilket ger Lunds universitet ett av Sveriges starkaste och bredaste forskningsutbud. Förr stod fyra statyer av kvinnofigurer fakultetsmadamerna framför universitet. Vid grundandet hade universitetet inga egna lokaler utan högkoret i Lunds domkyrka utnyttjades som föreläsningssal. World University Rankings 2018.

Sveriges näst äldsta lärosäte efter, uppsala universitet. Efter att Hallands nation bildades 1928 beslöt universitetet att inte tillåta några nya nationer, dock är det i mån av intresse fortfarande möjligt att återuppliva gamla nedlagda nationer såsom Norrlands nation, Lund. Mandattiden har sedermera successivt förlängts och är i dag sex. År 1902 togs de bort, troligen på grund av att de inte tålde värmeväxlingarna, men det har också förekommit skrönor om att de togs bort eftersom folk var rädda för de enorma damerna när dessa skulle passeras nattetid.

Lunds universitet - Lunds universitet
Lunds universitet Lundsuni) Twitter
Institutionen f r kulturvetenskaper, Lunds

Fokus högskolerankning Academic Ranking of World Universities QS Top Universities: Top 400 universities - Ranking by academic performance Wuhan Ranking 2007 Times Higher Education Arkiverad ämtat från the Wayback Machine. Vid vissa tillfällen, till exempel klämdagar vid långhelger, stänger växeln tidigare. Vid Lunds universitet finns det också tre vicerektorer med olika ansvarsområden. Jämför utbildningar på, jobba hos oss, se alla våra lediga anställningar. Med 1876 års statuter infördes särskilda val av rektor samt en mandattid om två. Aktuellt, att föda barn på SUS, välkommen att föda barn hos oss på Skånes universitetssjukhus i Lund eller Malmö! 4 Lunds universitet innefattar även Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed, som erbjuder utbildning inom flygområdet.

H r finns 47 700 studenter och 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malm.
Vi f renas i v r str van att f rst, f rklara och f rb ttra v r v rld och m nniskors villkor.
Box 117, 221 00 lund.
(v xel) (registrator) (fax) Universitetets telefonv xel r normalt ppen vardagar.0016.30.
Founded in 1666, Lund University, Sweden is one of northern Europes oldest, broadest and finest universities and is consistently ranked as one the world.