hur kallas den elfte påven

då en kardinal föreslog ett namn och de andra spontant höll med honom. Kandidatlistor finns det inte. När det folkliga missnöjet med kardinalernas oförmåga att utse en ny påve blev ohållbart, låste företrädare för de lokala myndigheterna helt sonika in kardinalerna i påvepalatset. Hanna Bomberhult, grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Vid ett positivt svar frågar dekanen för kardinalskollegiet honom vilket namn han väljer som påve. Den nye påven går i procession till samma balkong och efter ett kort anförande, ger sin första välsignelse Urbi et Orbi (till staden och världen). Röstetal eller vilka andra namn som har varit aktuella i påvevalet tillkännages inte efter konklaven. Till och med den första konklaven 1978 var kardinalerna inlåsta under hela tiden för konklaven vilket gjorde att även små sovutrymmen i kapellet och de angränsande rummen anordnades.hur kallas den elfte påven

Det finns drygt 2000 katolska biskopar runt om i världen. Omkring 150 av dem är kardinaler. När en påve har dött samlas alla kardinaler i Rom för att övervara den nio dagar långa begravningen av den döda påven. Efter begravningen öppnas den högtidliga konklaven (slutet sammanträde). Hur valet av en påve går till; Följ påven på sociala medier; Påvens böneintentioner; Påven Franciskus miljöencyklika; Kurian; Biskopssynoden; Nordiska nuntiaturen; Nordiska Biskopskonferensen; Barmhärtighetens jubelår; Världsungdomsdagen; Helgon; Hur valet av en påve går till.hur kallas den elfte påven

Här hittar du en interaktiv grafisk presentation av hur ett påveval går till. Påven väljs på livstid av det heliga kardinalkollegiet, där de kardinaler som är under 80 år deltar. Det är påven som utser alla kardinaler. Påven har beslutanderätt i alla viktiga frågor men utnämner en kommission med sju kardinaler som sköter Vatikanstatens administration. Då påven Benediktus XVI meddelade sin abdikering, den 11 februari 2013, var det den första abdikering från påvestolen sedan Gregorius XII avgick 1415.

Södra promenaden i malmö till salu
Opera linköping sweden

Johannes Paulus II valdes av konklaven i oktober 1978 Nedan redogörs för vilka påvar som har valts de senaste konklaverna och hur många valomgångar det behövdes för att välja respektive påve. Den kommande påven får de påvliga insignierna och tar plats framför altaret i Sixtinska kapellet. Påven har två väldigt kända slags huvudbonader. Nu för tiden äger konklaven rum i Sixtinska kapellet i Vatikanen. En ny påve är vald när han får åtminstone två tredjedelar av rösterna från de närvarande elektorerna.