bostadsstöd studerande

följer just nu med hur det går när Polyteknikernas nykterhetsförening försöker tömma den nyöppnade Alko-butiken, men under veckan har det hänt något betydligt större. Se hit alla engagerade svenskspråkiga studerande! Regissör och skådespelare Roope Olenius gör internationell debut. Släck lamporna och låt finsk skräck fylla tv-skärmen! När FPA singlar slant är det singlarna som går vinnande ur leken.

bostadsstöd studerande

bostadsstöd studerande

Stbl söker en ny engagemangsredaktör - stbl Jobb! Känner du dig manad? Vi träffade Yle X3M-producenterna Ted Forsström och Isa Mårtenson för att snacka X3M Guld och dess framtid utan Christoffer Strandberg. Är Otnäs stort nog för ekonomer, konstnärer och teknologer? Jag kunde aldrig ha gissat att jag skulle börja måla små figurer, säger Pia Krogerus. Stbl planera följa upp problematiken och skulle gärna få kontakt med studerande som "drabbats" av ändringarna. I denna personliga text skriver han om hurdant det är att vara en minoritet i en minoritet: en icke-vit finlandssvensk. Som engagemangsredaktör arbetar du vid sidan om chefredaktören och ansvarar för att producera innehåll f). Studentbladets sommarpaus är över. HUS trött på håglös klimatpolitik samordnar stor demonstration på lördag - stbl "Det är dags att politikerna erkänner vad vetenskapen vetat länge och gör något för att säkra en framtid åt kommande generationer.

Studentbladet, Helsingforsbostadsstöd studerande