den blomstertid nu kommer text och ackord

kommer sjungs traditionsenligt i hela Sverige varje år när det är skolavslutning för att avsluta läsåret och välkomna sommaren och sommarlovet. G A Min själ, upphöj Guds ära, G D A stäm upp din glädjesång D Bm G till den somvill oss nära Em A7 D och fröjda på en gång. Köp bra musikböcker på!

Man hörer fåglar sjunga, a7  D med mångahanda ljud; D  A7  D skall icke dåmin tunga A7  D lovsäga Herren Gud? Giv oss nödtorftig föda, Välsigna sjö och strand. G  A, med blid och livlig värma, g  D  A till allt som varit dött.

Studerande och bostadsbidrag
Bo Översätt från afrikaans to engelsk google text

Text : Israel Kolmodin, Johan Olof Wallin. D A7 D, de fagra blomsterängar. Den blomstertid nu kommer, f C Dm med lust och fägring stor. F/A GmC7F, du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror. A7 D och åkerns ädla säd, D A7 D de rika örtesängar, a7 D och lundens gröna träd, G A de skola oss påminna, g D. Watch Queue, queue _count total loading.