antagningsstatistik psykologprogrammet uppsala

för gymnasieprogram, Täby kommun from, antagningsstatistik slutlig antagning Uppsala kommun (0380) period. Sök utbildning, lärosäte eller ort nedan. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 21 var män och 25 var kvinnor. VT2014 Antagningspoäng för VT2014 Urval BI BII HP SA BF Urval.10.31.75.00 Urval.90.30.75.00 Vårterminen år 2014 hade Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen.10 i urvalsgrupp BI,.31 i urvalsgrupp BII och.75 i urvalsgrupp.

Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31 män och 65 kvinnor. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 21 var män och 34 var kvinnor. Namn, lärosäte, bI, bII, hP, psykolog, linköpings universitet.51.75.60. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 20 var män och 27 var kvinnor. Antagningsstatistik för HT2015 Totalt antal sökande 4556 Antagna urval 1 48 Antagna urval 2 48 Under HT20 personer till Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1054 i första hand. Choose your language Main languages Further languages. Visar 33 sökresultat för "Psykolog få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen.

Kreatima uppsala, Pandora återförsäljare uppsala, Ul västerås uppsala pris, Hårfrisör uppsala studentstaden,

Antagningspoäng, göteborgs universitet, psykologprogrammet, programkod: GU-29771, hT2017, antagningspoäng för HT2017. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 15 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 14 var män och 31 var kvinnor. Antagningsstatistik för HT2016 Totalt antal sökande 4318 Antagna urval 1 50 Antagna urval 2 50 Under HT20 personer till Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet varav 971 i första hand. Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen. Luleå tekniska universitet.60.38.85, psykologprogrammet, umeå universitet.60.50.55, psykologprogrammet Stockholms universitet.03.09.70 Psykologprogrammet Karolinska institutet.60.89.65 Psykologprogrammet Uppsala universitet.98.91.65 Psykologisk coach - kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi Högskolan i Skövde.07.10.80 Psykologprogrammet. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 11 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35 män och 60 kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 36 var kvinnor.

Antagningsstatistik för HT2014 Totalt antal sökande 4697 Antagna urval 1 46 Antagna urval 2 46 Under HT20 personer till Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1125 i första hand. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 17 var män och 31 var kvinnor. Psykologprogrammet, lunds universitet.88.10.70, psykologprogrammet Örebro universitet.20.65.45, psykologprogrammet, mittuniversitetet.85.32.45, psykologprogrammet, göteborgs universitet.00.10.70, psykologprogrammet med inriktning mot idrott, umeå universitet.50.62.55, psykologi, kandidat.