gratis busskort helsingborg

tjänsten chevron_right computer person Den här tjänsten är avsedd för malmö universitet orkanen dig som nyligen har fått ett brev från miljöavdelningen med frågor om ditt avlopp. Vill du vara anonym i din kontakt med oss är du välkommen att använda vår variant för att vara anonym. Det framgår av remissvar på Anders Ferbes utredning om korttidsarbeten, en stödform som i nuläget bara finns i djup lågkonjunktur., dN:s ledarsida förespråkar i dag att mittenpartierna ska släppa fram en Socialdemokratisk minoritetsregering. Till tjänsten chevron_right Kommun och politik (12) computer person Behörigheter i verksamhetssystemen Procapita och/eller Lifecare för vård och omsorg beställs av behörig chef i den här e-tjänsten. Till tjänsten chevron_right launch Här kan du som fastighetsägare både lämna uppgifter och se information gällande ditt renhållningsabonnemang. Till tjänsten chevron_right computer person Du som går i årskurs 8 och gör praktik kan ha rätt till ersättning för lunch och resor. Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionshinder inte klarar att använda allmänna kommunikationer. Om du inte har alla uppgifter tillgängliga kan du spara dina svar och gå tillbaka vid ett senare tillfälle. Använder du vår e-tjänst så blir din anmälan registrerad direkt när du skickar in den.

I många fall finns det stöd i lag eller författning för personuppgiftsbehandlingen men i vissa fall krävs att du samtycker till behandlingen. Det är viktigt att kontrollera dricksvattnet om du har små barn, eftersom barn är mycket känsligare än vuxna för föroreningar i vattnet. Till tjänsten chevron_right launch Här anmäler du om du vill ha sms-avisering vid driftstörningar och planerade underhåll som gäller el från Höganäs Energi. Det finns även en blankett för utskrift. Till tjänsten chevron_right computer person Du som är förtroendevald med uppdrag i Höganäs kommun behöver lämna vissa personuppgifter, det gör du i den här tjänsten.

Vi vill veta vilka aktiviteter du helst ser i lovprogrammen! Här meddelar fristående skola frånvaro i samband med skolplikt till kommunen. Hur får jag mina biljetter? Till tjänsten chevron_right Visa alla Omsorg och hjälp (21) computer Här kan du som är anhörig till en person som är äldre eller långvarigt sjuk, en person med funktionsnedsättning, en person med missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller som lever med våld i nära relation komma i kontakt med kommunens. Till tjänsten chevron_right computer person Här ansöker du som rektor eller förskolechef  på en skola som inte är en av Höganäs kommunala skolor om extraordinära stödåtgärder/tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd. Med ett Travelcard resekort åker du smidigt och bekvämt med Londons tunnelbana, " the tube " och med Londons röda bussar. Nybyggnadskartan finns inte färdig, utan tas fram i varje enskilt fall efter beställning.