malmö tidszon

eller om det rör uppgifter som vi i övrigt har rätt eller skyldighet att behandla. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet Exempel: Lämna information till myndigheter Vi är exempelvis skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket om utbetald ersättning i vissa fall och vi är skyldiga att förhindra penningtvätt. Skyddet innefattar bland annat, men inte enbart, lämpliga avtalsklausuler så som standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen och andra lämpliga säkerhetsåtgärder. För att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund är vi i vår verksamhetsutövning beroende av olika upplysningar, däribland dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig för Larmtjänst är Larmtjänst AB, Box 24 158, 104 51 Stockholm. Vi vill säkerställa att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Officiell information från myndigheter och andra externa källor beroende på ditt engagemang hos oss kan vi inhämta uppgifter om fordon som du äger, din folkbokföringsadress, körkortsuppgifter om du har barn eller om du har husdjur från offentliga källor.

Malmö tidszon
malmö tidszon

Malmö universitet orkanen
Gamla konserthuset malmö

Överföring till land utanför EES-område Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES men på grund av globaliseringen och den tekniska utvecklingen kan vi i begränsad omfattning komma att överföra eller tillåta åtkomst av uppgifter utanför EES. Hemvärdering, gäller det en värdering av ett helt hem så kan du kontakta oss kring möjligheterna till en hemvärdering. Om du vill få ytterligare information har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig. Vid omfattande ändringarna kommer vi klart och tydligt informera om detta genom våra onlinetjänster inklusive, i fall vi bedömer det lämpligt, med ett elektroniskt meddelande till dig om ändringarna av Integritetspolicyn. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter om det inte föreligger en laglig grund för vår hantering, men vi vill uppmärksamma dig på att viss information kan vara undantagen från din rätt till radering enligt gällande rätt. Du behöver aldrig boka tid, våra värderare finns alltid på plats och all värdering är gratis! Andra försäkringsbolag personuppgifter kan komma att delas till andra försäkringsbolag när det är nödvändigt för regresser och återförsäkringsskydd. För att ringa till Sverige slår du 00 46 följt av telefonnumret till den du ska ringa upp. Observera att föremål i jakaranda och palisander tillverkade efter 1947 endast tas emot till försäljning om föremålet åtföljs av giltigt Cites-intyg från Jordbruksverket. För att komplettera och hålla informationen aktuell inhämtar vi kompletterande information från externa källor, som offentligt tillgänglig information, kommersiellt tillgängliga källor och information från våra samarbetspartners. Profilering, marknadsföring och automatiska beslut Marknadsföring och profilering i vår marknadsföring använder vi profilering för att ge dig den information som vi tror är mest relevant för dig och för att undvika att du får onödig information. .