lunds stadsbibliotek skriva ut

plats i Råbelöv. Efter skånska kriget stod Bäckaskog tomt och inköptes av fältmarskalken Rutger von Ascheberg. Hovdala övergick vid mitten av 1600-talet, närmare bestämt 1666, i Jens Mikkelsen ägo och märkligt nog kom egendomen att behållas av denna familj fram till 1944 då den övertogs av svenska staten. Ebbe Ulfeldt var en kontroversiell person i sin samtid och lika hyllad som han var under Christians dagar, lika avskydd blev han efter Frederik III:s tillträde år 1634. De hade stora intressen i såväl egna gods i Mellansverige som förtroendeuppdrag vid hovet samt, i Magnus Brahes fall, som kansler vid Uppsala universitet. Hon var gift med en dansk ämbetsman, Johan Monrad, vilket skulle vålla dem båda stora bekymmer under deras livstid och leda till att arvingarna tvingades sälja Björnstorp efter deras död.

Efterhand utvecklades huvudbyggnaden till en ståtlig renässansborg, omgiven av vallgravar som till delar finns bevarade ännu i dag. Ser man till Rutger Mackleans bakgrund framstår hans engagemang som mera naturliga. Birk är en juridisk term från tidig medeltid för att beteckna ett från häradsjurisdiktionen undantaget område. Vad innebar då patronatsrätten, som var mycket vanlig i Sverige med anor tillbaka i 1617 års adelsprivilegier. Mamman beskrivs som glad och tålmodig medan han återger pappan som tungsint och dyster till sinnes. Av dessa gick 3 419 kannor till försäljning och resten, 446,5 kannor, förbrukades av herrskapet eller delades ut som stat till godsets anställda. Torup förföll, men det återbördades 1735 till dottersonen Jochum Beck. Ägarlängden på Dybeck omfattar flera av Danmarks äldsta adelssläkter. Den store jordbruksreformatorn När friherre Rutger Macklean övertog Svaneholm befann sig egendomen i visst förfall. Arvid, son till Pettersson i Haga,.

Affär lundsbrunn
Förtidsrösta helsingborg stadsbiblioteket