franska förskola göteborg

annat barn som föds den 2 januari och ställs sedan i kö den 4 januari har då 2 dagars kötid och hamnar efter barnet. Vi håller till i ljusa, fräscha lokaler i centrala Göteborg. Skolan omfattar förskola till och med grundskola (årskurs 1-9). Barnen/eleverna behöver inte ha några förkunskaper i franska. På högstadiet erbjuder, franska, skolan även spetsutbildning i franska. Vi följer svensk volvo-återförsäljare stockholm sverige läroplan. Vi tillämpar fortfarande syskonförtur. De är indelade i 2 klasser om 26 barn vardera, som kan delas i mindre grupper. .

På, franska, skolan omges barnen och eleverna dagligen av det franska språket och lär sig om frankofona kulturer. Moyenne section (4-åringar barn: ifk malmö F05 19 st - Personal:. Förskoleklass, franska skolans förskoleklasser tar emot 52 elever. Franska Skolan kommer f r o m hösten 2017 byta kösystem efter ett styrelsebeslut fattat den Detta gäller för barn födda 2012 och framåt. Kontakta Viveka Lidén de Caprona, förskolechef Tel (telefontid måndagar och torsdagar kl 11-12). Skolan går från ett system där barn födda tidigt på årets gynnas till ett system där vi räknar antal dagar som gått från födseln till dess att vårdnadshavarna ställt sitt barn i kö oberoende när under födelseåret barnet är fött. Avgiften för förskolan följer Göteborgs kommuns riktlinjer för maxtaxa. Grande section (5-åringar barn: 15 st - Personal:.

Om det är fler barn som ställs i kö på samma dag (t ex födelsedagen, 0 dagar) kommer lottning ske. Förskoleklass-året har skolförberedande verksamhet i svenska, matematik, tema, franska, idrott och musik. . Det är en heldagsomsorg där barnen har samma lärare och samma lokaler även under fritidsverksamheten.