ekonomisk historia uppsala universitet

Indien Kina Lysekil Stockholm Sundsvall Turkiet Tyskland Västerås Flexibel. Aktuellt, utlysande av särskilt forskningsbidrag om Downs syndrom. Uppland i forskningen - en mötesplats för alla som forskar om Uppland Sedan år 2007 anordnar Länsforskningsrådet för Uppsala län seminariet Uppland i forskningen. Läs mer om stiftelsen, stiftelsen Sävstaholms integritetspolicy, läs mer under Om stiftelsen. Stiftelsen Sävstaholm har en lång historia och ändamålet har under alla år varit att bidra till en god tillvaro för personer med utvecklingsstörning. Läs mer om kakor. 17.Lotta Gustafsson, Kungliga tekniska högskolan, om avhandlingen Medeltidskyrkan i Uppland. 14.00 Rose-Marie Dietrichson, om sitt bokverk Hargs bruk Berättelsen om Hargs bruk och dess ägare, del I, II och III. 9.Örjan Simonsson, Södertörns högskola, om boken: Herraväldet i helgedomen. Per Vikstrand, Institutet för språk och folkminnen, om boken Järnålderns bebyggelsenamn.

Uppsala universitets campus - Blåsenhus, Ekonomikum, Engelska parken, EBC, Geocentrum, ITC, Rudbecklaboratoriet, BMC, Ångströmlaboratoriet. Uppsala universitet har över 100 program och 2000 fristående kurser. Välj vilket ämne du är intresserad av, och se vårt utbud. Besök på Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet. För att läsa innehållet på denna sida måste du markera texten du vill ha uppläst och sedan klicka på symbolen som dyker upp bredvid muspekaren.

Betong E4 uppsala, Värmerekord uppsala 2018,

20.Olle Nilson, Heby, om boken Bläckhornets fånge. Fia Holmlund, Uppsala universitet, om avhandlingen Jorden vi ärvde. Han Anund, Riksantikvarieämbetet, om boken Det medeltida Uppland istina Berglund, Stockholm, om boken Soldattorp i Uppland.Olle Nilson, Heby, om boken Sala-Gävle tur och retur: Sala-Gysinge-Gävle järnväg, Enköping-Heby-Runhällens järnväg rstin Lindberg, Torsvi, om boken Berättelser från Torsvi på Upplandsmuseet.Mia Skott, Uppsala universitet. 23.Göran Ulväng, Uppsala universitet, om Den glömda konsumtionen. Skönlitterära berättelser om vallonbruk i Uppland.