komvux uppsala matematik

den rangordning du valt för kurserna. Matematik - varje kurs läses på minst tio veckor. Matematik 2b Hermods VUX Flera orter (143) Matematik 2b är en fortsättningskurs efter Matematik. Du som är under 20 år och har avslutat ett nationellt program i gymnasieskolan med Examensbevis eller Studiebevis är också behörig till komvux.

Hermods - Komvux i Uppsalakomvux uppsala matematik

Plugga matematik i Uppsala Län Vuxenutbildningen i Uppsala Komvux / Vuxenutbildning med Matematik Matematik 2a, gymnasienivå - Utbildning Lernia Hermods - Hermods Uppsala

Matematik 2b Eductus Flera orter (3) Taluppfattning, aritmetik och algebra Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter. Matematik 1b Eductus Flera orter (3) Taluppfattning, aritmetik och algebra Egenskaper hos mängden av heltal, olika talbaser samt begreppen primtal och delbarhet. Kontakta gärna skolorna om du är osäker på studieformerna. Komvuxkurser i matematik, fågelbacksgatan 16 malmö saknar du någon gymnasiekurs i matematik eller behöver du höja ditt betyg i matematik för att komma in på drömutbildningen? Matematik 2b Astar Flera orter (2) Undervisningen i ämnet matematik syftar till att du ska utvecklar din förmåga att arbeta matematiskt. Det gäller även när du vill studera grundläggande Svenska som andraspråk, Svenska, Engelska och Matematik, nationell delkurs 1-4. Besked om antagning Besked om antagning/avslag skickas med e-post cirka 2-3 veckor före kursstart. JAG SKA studera svenska SOM andrasprÅK grundlÄggande NIVÅ. Matematik 1a OLU Omsorgslyftet Utbildningar (2) Flera orter (12) Vill du komplettera din gymnasieutbildning, eller kanske skola om dig helt?