rättegång uppsala tingsrätt

Överlåtelse Övergång av äganderätt genom försäljning, byte eller gåva. Om fastighetsägaren vill låna pengar med säkerhet i fastigheten överlämnas pantbrevet till panthavaren. Add_circle remove_circle L Till toppen expand_less Laga förfall Laga förfall betyder att den som.ex. Tillstånd beviljas primärt för arbetsinvandring, anhöriginvandring, asyl och liknande skäl. Add_circle remove_circle Byggnadsnämnd Nämnd som fullgör en kommuns uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och som har den största insynen i byggnadsverksamheten i kommunen. Add_circle remove_circle Vedergällningsprincipen Straffets funktion är att utöva rättvis vedergällning mot gärningsmannen. Add_circle remove_circle Frågerätt Domarens rätt att vid sin processledning i ett mål rikta frågor till parterna, för att klargöra deras ståndpunkter. There are no products Fortsätt handla. Add_circle remove_circle Överdomstol Högre instans, HD är exempelvis överdomstol i förhållande till hovrätt.

Soppkök uppsala julafton
Spelbutik uppsala
Klättring uppsala

Add_circle remove_circle Immunitet Skydd som tillkommer vissa befattningshavare mot myndighetsingripande.m. Add_circle remove_circle Äktenskapsskillnad Upplösning av ett äktenskap, vilket förutsätter att båda makarna eller bara en av dem vill att äktenskapet ska upphöra. Add_circle remove_circle Ensidigt förpliktande avtal Någon förpliktar sig till att prestera något utan motprestation från avtalsparten. Add_circle remove_circle Kollusionsfara Risk för att en misstänkt undanröjer biljetter if elfsborg ifk göteborg bevis eller på annat sätt förstör en brottsutredning. Add_circle remove_circle Diskriminering De former av diskriminering som finns är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, sexuella trakasserier, trakasserier och instruktioner att diskriminera. Add_circle remove_circle Dold samäganderätt Samäganderätt där bara den ena parten framstår som ägare men egendomen har förvärvats för gemensam användning och den andra parten har bidragit ekonomiskt för att vara samägare, vilket parterna varit överens om eller införstådda med. Add_circle remove_circle Översiktsplan Plan som bland annat ska ange grunddragen för användningen av mark- och vattenområden i en kommun och kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Add_circle remove_circle Ekonomisk förening Förening som har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar.