turistbyrån stockholms skärgård

skutans yngste man. Under reduktionen 1684 drogs frälsehemmanet Trema och gruvorna in till Kronan och brytningsrätten arrenderades ut till 1739 då de tidigare ägarna fick tillbaka äganderätten. Den användes fram till 1927 och har under sin verksamma tid malt säd till mjöl. Den gamla skolan som byggdes 1886 brann ned 2003, men en ny skola stod färdig året efter. År 1879 upphörde gruvbrytningen på Utö och då hade malmen från Bergslagen blivit lättare att frakta när järnvägen slagit igenom. Läs mera: Avsaltat vatten kan utgöra en hälsorisk Utö är känt för att ha varit ett militärt övningsområde med ett stort skjutfält som tidigare varit pansarskjutfält åt Södermanlands regemente och Göta lilla valsätraskolan uppsala livgarde.

Turistbyrån stockholms skärgård
turistbyrån stockholms skärgård

Visit Stockholm - visitstockholmturistbyrån stockholms skärgård

Arbetsdagen i gruvorna började vid fem på morgonen. Vi anbefaler, at man køber en lotta lundgren soppa tredagesbillet. 1 time og 20 minutter med båd fra Stockholm. Med Cinderella-bådene kommer du hurtigt ud til nogle af de mest populære øer. Fisket var de första utöbornas näring, senare kom odlingen igång.

Visit Stockholm - Visitstockholmturistbyrån stockholms skärgård

Psykologi 2 stockholms universitet, Fonus stockholmsgruppen, Stockholms byggkonsult och plattsättning,