park och natur göteborg ringön

Avdelningschef Cecilia Kollback Telefon: E-post: Trygg, vacker stad Enhetschef Beata Löfmarck Telefon: E-post). Det pm klimatanpassning helsingborg blir mer tidseffektivt då de slipper köra en omväg till Ringön för att först hämta bilen, säger hon. Är det här ditt företag? Verksamheten bygger och underhåller vägar, spår, broar, torg, trafikplatser samt gång- och cykelbanor. Organisatoriskt tillhör de park- och naturförvaltningen men de lyder lika mycket under stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. Under vissa omständigheter kan enhetschefen godkänna att man åker direkt från annan uppställningsplats än Ringön med tjänstebilen dit. Nya Hovås, popuzar, rain Gothenburg, regioncity, saltet på Ringön.

Helt i onödan körs flera extramil varje dag för våra skattepengar, säger en person med inblick i verksamheten. Efter upprustningen ska Brunnsparken vara ljusare, ha fler planteringar samt fler och tillgängliga sittplatser. Utförare gata, grönt Även denna avdelning utför arbeten på uppdrag, från vår egen förvaltning och andra kommunala förvaltningar.

Jubileumsmärkning, jubileumsparken, kolossen i Frihamnen, kultur 2016, kulturhamn Eriksberg. I uppdraget ingår även verkstadsarbeten, utsmyckningar och vägregleringar i samband med evenemang och arbeten runtom i staden samt ett ansvar för förvaltningens bygg- och anläggningsmaskiner. Oftast arbetar stödfunktionerna gentemot förvaltningens ledning och chefer men de kan även ge stöd gentemot medarbetare i vissa frågor. Hos oss får man inte använda sig av våra tjänstefordon utanför arbetstid för att förflytta sig till en kollektivanslutning. I Göteborgs Stads policy för resor i tjänsten kan man läsa att resorna ska genomföras på ett kostnadsmedvetet sätt. Enligt uppgifter till GP har dessutom personer som arbetar inom förvaltningen sett platschefens bil stå parkerad vid Ringön i stort sett varje morgon under de senaste månaderna. Borde det inte vara mest effektivt rent ekonomiskt och för miljön att ha bilen där? Boka bord, lager på lager av välsmakande kreativitet GP november 2018. Bilarna i Göteborgs stad hyrs av det kommunala bolaget Gatubolaget. Utförare arbetsmarknad, på uppdrag av förvaltningen arbetsmarknad- och vuxenutbildning utför avdelningen olika arbetsmarknadspolitiska insatser. Göteborgsvarvet Marathon, gothenburg Art 21, gothenburg Green World, grön och skön stad 2017.

Restaurang göteborg barnvagn
Restaurang i uppsala stockholm och kongress